Termeni și condiții

Acești termeni de utilizare sunt aplicabili site-ului www.donez450.ro (denumit în continuare Furnizor), deținut și gestionat de către Asociația Soft For Life.

Orice persoană care accesează acest website (denumită în continuare Utilizator) trebuie să citească Termenii de utilizare prezentați în continuare, înainte de accesarea informației de pe website și trebuie să înțeleagă și să accepte acești Termeni de utilizare fără alte limitări sau rezerve. Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii de utilizare fara o notificare prealabilă.

În cazul în care nu acceptați Termenii de utilizare prezentați, vă rugăm să nu mai accesați acest website. Considerăm că prin continuarea utilizării website-ului confirmați că ați citit și acceptat în totalitate acești Termeni de utilizare.


Informații cu caracter personal

Ne angajăm să colectăm informații cu caracter personal doar cu acordul și informarea dumneavoastră atunci când folosiți serviciile Furnizorului, faceți solicitări legate de serviciile pe care vi le furnizăm, vă înregistrați pentru a primi informații sau alte servicii sau raspundeți unor comunicări din partea Furnizorului (chestionare, sondaje).

Scopul pentru care solicităm Donatorului furnizarea de date personale este pentru a face posibilă transmiterea informărilor cu privire la acțiunile necesar a fi întreprinse cu intenția de a atinge scopul prezentului proiect.

Prin înregistrarea pe site a datelor sale, Donatorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a proiectului și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Asociația Soft For Life și centrele de transfuzii locale, regionale și teritoriale.

Pe baza unei cereri scrise semnate și expediate către Asociația Soft For Life, la adresa: Str. Macului, nr. 19-21, Cluj-Napoca vă puteți exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an, privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteți solicita în scris, la aceeași adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, notificarea către terții carora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliție, instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.

În cadrul atelierelor desfășurate se vor colecta materiale foto și video de către organizatori. Acestea vor fi folosite în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv pe acest site.

Tipul de informații cu caracter personal pe care le-am putea colecta cuprinde, spre exemplu, numele, adresa poștală, data nașterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare sau prin sondaje.

Dacă alegeți să ne furnizați informații cu caracter personal, acestea vor fi utilizate numai în scopurile declarate la colectarea lor.

Prin furnizarea de date către Furnizor, sunteți de acord cu procesarea datelor conform acestei declarații de confidențialitate.

Ne angajăm să nu divulgăm niciun fel de informații cu caracter personal altor entități decât celor care sunt implicate în proiectul al cărui scop declarat îl are prezentul website. Eventualele furnizări de informații se vor face doar către centrele de donare și către eventualele entități de susținere ale proiectului și doar în scopul atingerii obiectivelor declarate ale prezentului site și pentru care dvs. ați facut înscrierea în prezentul site.


Securitatea informațiilor

Vă atragem atenția în privința comunicațiilor pe Internet, cum ar fi e-mailul, care nu sunt securizate decât în urma criptării. Informația pe care o puneți la dispoziție ar putea fi rutată printr-un număr de servere înainte de a ajunge la destinație - aceasta este natura Internetului. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea informațiilor personale care este în afara controlului său. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestei declarații de confidențialitate în orice moment ca raspuns la schimbările intervenite în legislația în vigoare.


Drepturi de autor

Întregul conținut al acestui website (texte, grafică, simboluri, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Furnizorului și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul acestui website nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioara scrisă a Furnizorului.


Garanții și limitări

Tot conținutul acestui website este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție. Furnizorul nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest website și materialele oferite, inclusiv, dar fără limitare la funcționarea, informarea, conținutul, materialele sau produsele oferite pe website.

Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care website-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice.

Furnizorul își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte conținutul informațiilor prezentate pe website, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest website fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

Furnizorul nu face nici o referire pe acest website la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest website. Acest website va fi accesat de buna voie, iar Utilizatori își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui website.